Igralište u Rudaru

Izgradnjom terena za male sportove u osnovnoj školi Nikola Skobaljić“ u Rudaru završen je peti teren po ALER-ovom Programu podrške razvoju sporta.

Dijalog sa drvoprerađivačima

U nameri da unapredi poslovno okruženje, koje će biti pogodno za rast mikro i malih preduzeća u oblasti drvne industrije, 25.2.2015. godine, je održan sastanak predstavnika lokalne samouprave, regiona i Regionalne privredne komore sa preduzetnicima koji se bave preradom drveta i proizvoda od drveta kao i proizvodnjom nameštaja.

Podsticaji za zapošljavanje 2014.

Početkom marta će mladi sugrađani, sa fakultetskom diplomom i prosečnom ocenom preko devet, započeti obavljanje stručne prakse koju će finansirati grad. Time će biti ispunjene sve ugovorne obaveze aktivne politike zapošljavanja po javnom pozivu iz 2014. godine.

Podsticaji za zapošljavanje

Grad Leskovac je za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu, izdvojio 27 miliona dinara sopstvenih sredstava a iz republičkog budžeta se očekuje još 12 miliona dinara.