Igralište za osnovce

Agencija za lokalni ekonomski razvoj nastavlja sa obnovom sportskih igrališta kako bi osnovci imali što bolje uslove za rekreaciju i zdrav razvoj. Otvoreni teren za male sportove dobili su učenici OŠ „Đura Jakšić“ u Svircu.

 

Brže od planiranog roka

Radovi na izgradnji atmosverske kanalizacije kao i trotoara sa biciklističkom stazom teku predvidjenom brzinom na veliko zadovoljstvo gradjana naselja Donje Sinkovce. 

19. sednica Skupštine

U skupštinskoj sali grada Leskovca, 16.09.2014. godine održana je redovna sednica Skupštine grada sa 12 tačaka dnevnog reda. 

Plan privlačenja DSI

Gradsko veće je usvojilo, na sednici održanoj 8.9.2014. godine, Lokalni plan privlačenja direktnih stranih investicija 2014-2018. Lokalni plan izradila je Agencija za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa programom EU PROGRES.