Ljubinkin novi život

Grad Leskovac je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije obezbedio novčana sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000  dinara za realizaciju Programa pomoći porodicama interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevinskog materijala.

Dve škole u jednom dvorištu

Radovi na parternom uređenju zajedničkog školskog dvorišta  osnovne škole „Bora Stanković“ i srednje škole „Svetozar Krstić – Toza„ u Vučju, privode se kraju. Asfaltiranjem  pristupnih staza između dve škole spajaju se glavni i sporedni ulaz koji su dijagonalno postavljeni u okviru prostranog školskog dvorišta koju koriste đaci obe škole.

Javni poziv "Stanovi su naša kuća"

Na osnovu Odluke o utvrđivanju Programa „Stanovi su naša kuća“, usvojene na sednici Skupštine grada Leskovca, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, raspisuje Javni poziv stanarima stambenih zajednica za sufinansiranje radova na uređenju stambenih ulaza u Programu ''Stanovi su naša kuća''.

Radionica „Podsticanje zapošljavanja mladih“

U radnim prostorijama GIZ-a u Beogradu, sastali su se partneri  projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“ u cilju zajedničke refleksije i planiranja projektnih aktivnosti. Zajedno sa oko 50 učesnika i učesnica razmenjivale  su se informacije i diskutovalo o rezultatima koji su do sada postignuti, kao i o novinama i promenama koje su se u međuvremenu desile. Na osnovu toga, sagledani su  i dogovoreni prioritete rada u narednom periodu, odnosno do kraja 2017. godine.