Podsticanje zapošljavanja mladih

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu, 25. i 26.01.2017. godine, održana je radioniaca planiranja realizacije aktivnosti za 2017. godinu GIZ projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“ i partnera u kreiranju i realizaciji lokalne inicijative za zapošljavanje mladih u okviru zadruga i socijalno odgovorne kooperative.

Nagrade za Svetoga Savu

U prepunoj sali Narodnog pozoriđta u Leskovcu  je, u čast Svetoga Save, održana Svetosavska akademija na kojoj su dodeljena priznanja za oko dve stotine naših mladih sugrađana. 

Resertifikacija 2016

Grad Leskovac je 29. decembra  2016. godine, dobio Certifikat regionalnog karaktera, kao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, sa najvećim do sada procentom ispunjenosti kriterijuma od 91.4%.