Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Leskovca (LAPZ) predstavlja izraz lokalne politike zapošljavanja i osnovni je instrument sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja grada Leskovca. Ovim dokumentom se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja u 2016. godini, odnosno programi i mere koji će se sprovoditi u gradu radi održanja ili povećanja zaposlenosti odnosno smanjenja nezaposlenosti. 

Izrada LAPZ pravno je zasnovana na članu 41. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10). 

LAPZ je u punoj saglasnosti sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011.-2020. godina i Nacionalnim Akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu. Nacionalnom strategijom zapošljavanja definisani su sledeći strateški pravci i prioriteti: 

1. Decentralizacija politike zapošljavanja i donošenje odluka u vezi zapošljavanja na lokalnom tržištu rada;

2. Podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim regionima i razvoj regionalne i lokalne politike zapošljavanja;

3. Unapređenje ljudskog kapitala i veće socijalno uključivanje;

4. Unapređenje institucija i razvoj tržišta rada;

5. Redukovanje dualnosti na tržištu rada.

LAPZ grada Leskovca doprinosi ostvarivanju opšteg cilja Nacionalne strategije zapošljavanja koji glasi: povećanje zaposlenosti. 

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Leskovca izrađuje Agencija za lokalni ekonomski razvoj, uz aktivno učešće Lokalnog saveta za zapošljavanje i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje- filijala Leskovac i ostalim zainteresovanim stranama.

  LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA 2017.