Uskoro prvi investitor na Zelenoj zoni

Bojan Tojaga, šef odelenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave, u direktnom uključenju za prvi program RTS-a 12.12.2017. godine, najavio je sklapanje ugovora sa stranim investitorom koji će uložiti 25 miliona eura na parceli od  6 hektara Zelene zone, industrijske zone koja se nalazi u neposrednoj blizini grada Leskovca a 7 km je udaljena od koridora 10.

Firma sa američkim kapitalom    zapošljavaće  preko 2000 radnika. Početak radova  na izgradnji  fabrike je  predviđen za prvi deo 2018. godine  a završetak do kraja naredne godine. Prvi zaposleni  će , najverovatnije , početi sa radom 2019. godine. 
 
Zelena zona je industrijska zona u vlasništvu grada  površine 971,500 metara kvadratnih. Formirana je sa ciljem da se obezbede nove investicije  u prehrambenoj industriji i preradi poljoprivrednih proizvoda  kao i bolji plasman poljoprivrednih proizvoda sa cele teritorije Jablaničkog okruga. Inače, u ovom okrugu je 143.000 hektara pod poljoprivrednim površinama. Šira okolina  reke Južne Morave je  pretvorena u povrtarski kompleks  poznat nadaleko po proizvodnji paprike, paradajza, krastavaca , krompira, kupusa  i ostalih poljoprivrednih kultura.
 
Razvojem Zelene zone je predviđena i izgradnja berze poljoprivrednih prozvoda u istočnom delu industrijske zone.
Izgradnja i infrastrukturno opremanje Zelene  zone   teklo je  u dve faze . U prvoj  je izgrađena primarna a u drugoj sekundarna infrastruktura. Projekat je finansiran sredstvima Republike Srbije, EU PROGRES-a i grada Leskovca. EU PROGRES je,  u projektu koji je do sada koštao 1.650.000 eura , učestvovao sa 350 .000 eura. 
 
Za rad u Zelenoj zoni bilo je mnogo potencijalnih ulagača ali  grad ,  koji vodio pregovore sa 12 zainteresovanih investitora i razmenio 11 pisama o namerama,  nije uspeo nijednog da uvede u Zelenu zonu zbog dva limitirajuća faktora koji su kočili pregovore. Prvi je definisanje industrijske zone pretežno  za prehrambenu industriju ( hladnjače, sušare, skladišta ,  špedicioni centri ) a drugi je Uredba o  uslovima, načinu i postupku  pod kojim se građevinsko zemljište  u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine  ili bez naknade  , kao i uslove  , način razmene nepokretnosti koja predviđa povećanje  za 1 odsto broja zaposlenih  u privredi na teritoriji grada Leskovca. Ova dva limitirajuća faktora  dovela su do zastoja u  realizaciji projekta Zelene zone . Na inicijativu , tadašnjeg predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je Zelenu zonu posetio u avgustu 2016. godine, pristupilo se promeni Plana generalne regulacije i  taj postupak je završen  u maju 2017. godine . Izmenom  PGR- a  sada je u Zelenoj zoni   na 42 hektara potpuno komunalno opremljenene površine moguće izgraditi kapacitete mešovite, i  lake industrije   (hemijska, kožna, obućarska) koji zapošljavaju veći broj radnika  i ispunjavaju uslove iz Uredbe. 
 
Da bi se kompletirala ova lokacija potrebno je još da se urade : pomoćna saobraćajnica, autobusko stajalište, vodovodna mreža, trafo stanica, septička jama i dovođenje gasa do zelene zone  u dužini od 2.6 kilometara . Predviđeno je da će ovi radovi koštati oko 105 miliona dinara . 
 
Preostali deo Zelene zone ( 54,5 hektara  koji se I ubuduće planira za razvoj prehrambene industrije) trenutno  je komunalno neopremljen . Projekat će se  privoditi svrsi prema  interesovanju  investitora i raspoloživim finansijskim  sredstvima . Za sada je urađen Plan detaljne regulacije  koji je finansiran sa 15.000 eura  Evropskog Progresa. 
 
Nadamo se da uskoro dolaze bolji dani za ovu industrijsku zonu ali i brojnu armiju nezaposlenih  sugrađana.