Usvojen Izveštaj o realizaciji Programa razvoja za 2016. godinu

Gradonačelnik Leskovca  dr Goran Cvetanović je, kao ekskluzivnu vest,  saopštio je da će zaposlenima u Gradskoj upravi biti isplaćene sve zaostale plate do kraja godine. Ova vest je na 54. sednici propraćena aplauzom prisutnih.

Gradsko veće, na sednici održanoj 25.12.2017. godine, jednoglasno je usvojilo Izveštaj o realizaciji Programa razvoja  grada Leskovca  2015-2020. za 2016. godinu. Izveštaj je usvojen sa  izmenama koje su predložene u delu koji se odnosi na realizaciju strateškog cilja 5, u vezi  sa stepenom realizacije Strategije reforme gradske uprave, osnivanje jedinice  za upravljanje ljudskim resursima, Strategijom dobrog upravljanja imovinom grada i Planom upravljanja imovinom grada. 
 
Izveštaj o realizaciji Programa razvoja za 2016. godinu podneo je Bojan Tojaga, šef Odelenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave. Program razvoja  u svom akcionom planu  sadrži projekte za koje je , nakon osnivanja  jedinstvene Gradske uprave  grada Leskovca, ukidanja Agencije za lokalni ekonomski razvoj i restrukturiranja Direkcije za urbanizam i izgradnju, neophodna izmena nosilaca  realizacije.
 
Bojan Tojaga je predložio da se pristupi reviziji  Programa razvoja kako bi se  odredili relevantni nosioci  realizacije projekata , koji u skladu sa svojim nadležnostima, mogu da realizuju projekte  iz Akcionog plana. 
 
U izveštaju se kaže da  je od  158 projekata planiranih za realizaciju u 2016. godini, u celosti realizovano 38 projekata, 27 delimično a 93 projekta nisu ni započela realizaciju.