Adaptacija sanitarnih prostorija

U ženskom delu sanitarnih prostorija u osnovnoj školi u Brestovcu zamenjena su dotrajala  vrata na toaletima, ruinirani umivaonici i dotrajale keramičke pločice tako da je sada ovaj objekat  higijenski, funkcionalno i estetski na mnogo višem nivou od pređašnjeg.

Adaptacija   ženskog dela sanitarnog čvora  u osnovnoj školi “ Branko Radičević“ u Brestovcu je koštala 597.252 dinara  sa plaćenim PDV-om . 
 
Radove  na adaptacijii  sanitarnog čvora izveo je AD „Standard“ iz Leskovca. Radovi su završeni u, ugovorom, predviđenom roku. 
 
Na konferenciji za medije koja je održana 10. januara 2018. godine, prilikom stavljanja u funkciju  novih sanitarnih prostorija, direktor osnovne škole „ Branko Radičević“  Marko  Ranđelović je rekao da "od 1973. godine nije bilo nikakvih ulaganja u obnovu ovog prostora. Nadamo se da ćemo uz pomoć grada, uskoro renovirati i muški deo  toaleta  kao i deo za decu sa specijalnim potrebama". 
 
Bojan Tojaga, šef odelenja za  društvene  delatnosti i lokalni razvoj  Gradske uprave, je  istakao da su "osim  terena za male sportove u Brestovcu i Draškovcu, izgrađene   tribine  pored igrališta u Brestovcu. Sada se adaptiraju sanitarne prostorije u matičnoj školi a uskoro će se zameniti ruinirani krov na školskoj zgradi u Međi i ukloniti temelji stare  škole u Kutlešu".