Stručna praksa sa prosečnom ocenom 9 i više

Grad Leskovac uz tehničku podršku Nacionalne službe zapošljavanja raspisuje Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa sa prosečnom ocenom 9 i više u 2018. godini.  Za realizaciju navedenog programa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Leskovca za 2018. godinu u gradskom budžetu planirano je 5 miliona dinara.

Dodeljeni sertifikati zavarivačima

U renoviranom trening centru Tehničke škole „Rade Metalac“ u Leskovcu, 07. juna 2018. godine, održana je svečana dodela sertifikata mladićima koji su završili prvu obuku za zavarivače.

Info sesija za privrednike

„Evropska unija putem ovog poziva pruža podršku malom biznisu koji čini stub privrede i ključan je za ekonomski rast i povećanje zaposlenosti, te su tako opredeljena sredstva namenjena za nabavku opreme i uvođenje usluga što će doprineti većoj produktivnosti, uvođenju inovacija, poboljšanju kvaliteta postojećih ili razvoja novih proizvoda, a najvažnije, otvaranju novih radnih mesta“, rekla je Olivera Kostić, menadžerka sektora za mala i srednja preduzeća u programu EU PRO.