Sanacija sanitarnog čvora

Radovi na sanaciji sanitarnog čvora  u srednjoj  školi " Svetozar Krstić -Toza" u Vučju  su uspešno okončani   u  ugovorom predviđenom roku. Prethodio im je  postupak javne nabavke  po javnom pozivu i izvršenom izboru ponuđača sa najpovoljnijom ponudom.

Uskoro prvi investitor na Zelenoj zoni

Bojan Tojaga, šef odelenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave, u direktnom uključenju za prvi program RTS-a 12.12.2017. godine, najavio je sklapanje ugovora sa stranim investitorom koji će uložiti 25 miliona eura na parceli od  6 hektara Zelene zone, industrijske zone koja se nalazi u neposrednoj blizini grada Leskovca a 7 km je udaljena od koridora 10.

Obeležen Dan osoba sa invaliditetom

Generalna  skupština Ujedinjenih nacija je 3 . decembra 1982. godine, usvojila svetski Program za osobe sa invaliditetom  i od tada se taj dan obeležava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Pretpostavlja se da je svaki deseti stanovnik planete  pripadnik  ove nevidljive manjine.

Anketiranje privrednika

U periodu od 12.10.2017.godine do 25.11.2017.godine, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj obilazilo je privrednike koji posluju na teritoriji grada Leskovca. U ovom periodu kontaktirano je 325 privrednika, i anketirano njih 180.