Potpisan ugovor za izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Vučju

Vlada Republike Srbije, koju zastupa Ministarstvo finansija, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane Evropske Unije, odobrila je projekat Izgradnje sekundarne vodovodne mreže u Vučju, maja 2017. godine, kroz raspisan poziv ''Evropsko partnerstvo sa opštinama''.  Odobren budžet projekta je 258.696,50 evra.

Adaptacija sanitarnih prostorija

U ženskom delu sanitarnih prostorija u osnovnoj školi u Brestovcu zamenjena su dotrajala  vrata na toaletima, ruinirani umivaonici i dotrajale keramičke pločice tako da je sada ovaj objekat  higijenski, funkcionalno i estetski na mnogo višem nivou od pređašnjeg.

Usvojen rebalans budžeta

Na 53. sednici Gradskog veća  grada Leskovca  održanoj 20. decembra 2017. godine, usvojen je rebalans budžeta za 2017. kao  i predlog odluke o ukidanju Centra za ekonomiku domaćinstva “ Danica Vuksanović“. Odlukom o izmeni i dopuni odluke o budžetu  grada Leskovca  ukupni prihodi i rashodi  grada se usklađuju na iznosu od 3.889.988.000 dinara.