Projekti u oblasti socijalne zaštite

Gradonačelnik grada Leskovca dr Goran Cvetanović je 16.03.2018. godine, u svečanoj sali Skupštine grada, uručio ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata u oblasti socijalne zaštite, koji će se realčizovatui u prvoj polovini 2018. godine. 

Elektrifikacija polja u Šarlincu

Sastanak Udruženja korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača „Oaza“ Šarlince, održan je u selu Šarlincu, na kome je šef odeljenja za Društvene delatnosti i lokalni razvoj Bojan Tojaga prezentovao projekat Elektrifikacija polja i dao odgovore na pitanja budućih korisnika ovog projekta.

Elektrifikacija polja

Grad Leskovac preko Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, uz finansijsku podršku  Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije  je pokrenuo proces pripreme projektno tehničke dokumentacije za realizaciju projekta “ Elektrifikacije polja“ pet Vodokorisničkih udruženja na teritoriji grada Leskovca.