Anketiranje privrednika

U periodu od 12.10.2017.godine do 25.11.2017.godine, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj obilazilo je privrednike koji posluju na teritoriji grada Leskovca. U ovom periodu kontaktirano je 325 privrednika, i anketirano njih 180.

Radionica za obuku zavarivača u Tehničkoj školi "Rade Metalac"

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) koja realizuje projekat "Podsticanje zapošljavanja mladih" u saradnji sa Odeljenjem za društvene delatnosti i lokalni razvoj Grada Leskovca i Tehničkom školom “Rade Metalac”, u četvrtak, 23. novembra 2017. godine, u Tehničkoj školi “Rade Metalac” uručila je najsavremeniju opremu za zavarivanje na kojoj će se u narednom periodu realizovati stručne obuke za jedno od najdeficitarnijih zanimanja na tržištu rada kod nas, u Evropi  i svetu.

Energetska sanacija Centra za socijalni rad

Gradsko veće   je na 49. sednici,  kojom je predsedavao gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović,  donelo odluku o odobravanju 574.828,80 dinara  Centru za socijalni rad, na ime izrade  projektne dokumentacije  za dobijanje građevinske dozvole, rekonstrukciju i energetsku sanaciju Centra,  kao i izradu projekta za  izvođenje stabilnog sistema za dojavu požara za objekat Centra za socijani rad.

Obuka za proizvodnju pčelinjih matica u Leskovcu

Jedan od važnih preduslova u unapređivanju procesa pčelarske proizvodnje ogleda se i u kontinuiranom usavršavanju i radu na sebi.  To su pokazali i mladi pčelari i pčelarke iz Leskovca i okoline koji su vikend za nama proveli u učenju i unapređivanju sopstvenih kapaciteta u oblasti pčelarstva.