Jačanje sektora MSP na jugu i jugozapadu Srbije

Jačanje sektora MSP 195Ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Verica Kalanović potpisala je danas u Vladi Srbije Memorandum o razumevanju koji predviđa podršku razvoju sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u 12 opština na jugu i jugozapadu Srbije.

Zaštita zemljišta - Uredba i konkurs

Uredbe 195aRepublička Uprava za poljoprivredno zemljište raspisala je konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Tim povodom, u Skupštinskoj  sali grada Leskovca održana je prezentacija Uredbe o utvrdjivanju programa izvodjenja radova na zaštiti uredjenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013 godinu.

Sednica UO ALER-a


B.Tojaga - UONa 24. sednici Upravnog odbora ALERa koja je odrzana 15.04.2013. godine doneta je odluka da se u skladu sa uslovima iz javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije za lokalni ekonomski razvoj Skupstini grada Leskovca predlozi da za direktora ALERa imenuje Bojana Tojagu dipl. inzenjera poljoprivrede iz Leskovca.

Konačno ravnopravni

Odrzana 14. sednica G.veca 195x146Predlog Strategije ostvarivanja rodne ravnopravnosti sa akcionim planom na području grada Leskovca, jednoglasno je usvojen na 8. redovnoj sednici Skupštine grada Leskovca koja je održana 10.4.2013. godine.