Analiza - Prerađivačka industrija

         Agencija za lokalni ekonomski razvoj je od marta do juna 2015. godine, sprovela Anketu  o stanju privrede i mišljenju privrednog sektora među mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Leskovcu.

         Svrha ove ankete je da se obezbede korisne i pouzdane informacije o stanju u privredi i stavovima poslovne zajednice u Leskovcu. Upitnici su sačinjeni od pitanja čijom analizom dobijamo odgovore na to kakva je poslovna klima u gradu, kako se privrednici Leskovca kotiraju na tržištu, kakve poteškoće  u poslovanju imaju. Sem toga ispituje se i zadovoljstvo privrednika kvalitetom lokalne samouprave, javnih preduzeća, kao i državnih institucija zaduženih za podršku razvoju biznisa.

         Anketa je radjena filtiriranjem evidentiranih preduzeća i preduzetničkih radnji iz online Registra preduzeća Agencije za lokalni ekonomski razvoj koja nisu anketirana u prethodnoj 2014.godini uz dopunu neanketiranih preduzeća i preduzetnika iz baze APR-a. Anketom su obuhvaćena mikro,mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje. Ukupan broj pravilno popunjenih anketa je 210. Kako bi podaci dobijeni iz upitnika bili što korisniji, rezultate ankete smo obradjivali prema delatnostima kojima se privrednici bave. Uzorak je reprezentativan prema procentu zastupljenosti preduzeća i preduzetničkih radnji, kao i prema procentu zastupljenosti odredjenih delatnosti. 

         Prerađivačka industrija obuhvata proizvodna preduzeća i preduzetnike iz oblasti prehrambene, tekstilne, hemijske, drvne, metalne, nemetalne, elektro industrije i proizvodnje proizvoda od gume i plastike.

         Kada je u pitanju drvna industrija, Agencija za lokalni ekonomski razvoj je u novembru i decembru 2015. godine posetila 90 firmi iz ove oblasti i sprovela anketu među njima. Upitnici su sačinjeni od strane stručnog tima USAID projekta održivog lokalnog razvoja. Posebno je analizirano stanje šumskih i drvnih resursa i stanje privrede sektora prerade drveta.Cilj ovog anketiranja  je oživljavanje proizvodnje nameštaja od masivnog drveta uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Programa Evropski PROGRES, a sve u cilju izrade Akcionog plana za pozicioniranje Srbije kao zemlje izvoznice nameštaja od masivnog drveta.

  Analiza 2015, - Prehrambena industrija

  Analiza 2015. - Tekstilna industrija